Cookieverklaring

OBBinnenvaart is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. Deze persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@obbinnenvaart.nl .

Persoonsgegevens die OBBinnenvaart verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

Persoonsgegevens van de medewerker
waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel
Op het moment dat je jouw gegevens invult op onze website of jij je inschrijft via een van onze intermediairs, worden je persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening of de dienstverlening van je intermediair, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie en personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude. Als medewerker ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

OBBinnenvaart verwerkt van de medewerker onder andere de volgende gegevens:
• NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
• Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit
• BSN-nummer, ID-bewijs en verblijfsvergunning
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

OBBinnenvaart kan deze persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. OBBinnenvaart zal ook persoonsgegevens doorgeven indien zij hiertoe verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is OBBinnenvaart verplicht je persoonsgegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval na 7 jaar nadat het dienstverband is geëindigd, vernietigd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Hiermee bedoelen we de persoonsgegevens van anderen, waaronder opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere instanties waarvan wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf. OBBinnenvaart verwerkt deze persoonsgegevens voor:
• Marketingdoeleinden, zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
• Het onderhouden van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst
• We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
• Namen
• Contactgegevens
• Functies van contactpersonen

OBBinnenvaart kan de van haar andere zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin OBBinnenvaart hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis.

Met welk doel verwerkt OBBinnenvaart persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
• Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
• Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
• Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
• Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.

Geautomatiseerde besluitvorming
OBBinnenvaart neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang OBBinnenvaart persoonsgegevens bewaart

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij OBBinnenvaart blijf je maximaal 2 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hiervoor afmelden. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Toestemming voor gegevensverwerking bewaren we om die reden bijvoorbeeld ten minste 5 jaar. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via info@obbinnenvaart.nl.

Delen van persoonsgegevens door OBBinnenvaart met derden
We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

WordPress
Onze website is gebouwd op WordPress CMS. Dit systeem plaatst functionele cookies die essentieel zijn om de website goed te laten werken. WordPress controleert hiermee of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses. WordPress voldoet aan de AVG en biedt zodoende een passend beschermingsniveau voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies van Google Analytics worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.
We hebben de Google Analytics-cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:
• een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
• Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
• verder geen gegevens delen met Google.

Social media (Facebook & LinkedIn)
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Medewerkers en opdrachtgevers hebben via de online portal toegang tot een groot deel van hun geregistreerde persoonsgegevens. Als je inzage wenst in alle persoonsgegevens die zij verwerken en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met je intermediair of contactpersoon bij GoodCrew GmbH. Voor overige relaties geldt dat je recht hebt op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon bij GoodCrew GmbH.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, kun je deze toestemming intrekken. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je schriftelijk een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand over te dragen.

Je kunt een verzoek hiertoe indienen bij je contactpersoon of via info@obbinnenvaart.nl. Indien je van mening bent dat OBBinnenvaart niet op juiste wijze omgaat met je rechten in het kader van de privacywetgeving, dan stellen wij het op prijs indien je hierover contact met ons opneemt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe OBBinnenvaart persoonsgegevens beveiligt

OBBinnenvaart doet er alles aan om de persoonsgegevens die zij verwerkt optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens. Indien en voor zover persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, is OBBinnenvaart met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@obbinnenvaart.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL/TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
• Alle medewerkers van OBBinnenvaart die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
• DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die OBBinnenvaart gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van de site te kunnen laten draaien. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens.

Voorkeurscookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistiekencookies
Deze cookies verzamelen anoniem gegevens zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

Marketingcookies
Deze cookies maken het mogelijk om embeds van YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. te tonen op onze website. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.goodcrew.eu

Contact
Heb je vragen of opmerkingen over dit cookie- & privacybeleid? Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek? Neem dan contact met ons op via info@obbinnenvaart.nl

Wijzigen van dit privacybeleid
OBBinnenvaart houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Nieuwe wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 september 2020.

Disclaimer
Aan de inhoud van teksten op onze website dan wel verzonden berichten kunnen alleen rechten ten opzichte van OBBinnenvaart worden ontleend, mits zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund. Het zonder toestemming van OBBinnenvaart openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. OBBinnenvaart staat niet in voor het juist of volledig overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.